[Rozmiar: 11499 bajtów]
[Rozmiar: 29520 bajtów]


Egzamin na prawo jazdy


Podstawowe informacje:
[Rozmiar: 714 bajtów]Dokumenty niezbędne do zapisania się oraz przystąpienia do egzaminu
[Rozmiar: 714 bajtów]Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku

Jak zdobyć prawo jazdy?

[Rozmiar: 6798 bajtów] 1.Przygotowanie i zdobycie niezbędnych dokumentów.

Wizyta u lekarza uprawnionego do badania kandydatów na kierowców celem zdobycia Orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
-
Wizyta u fotografa celem wykonania zdjęcia (wystarczy jedno).
-
Wypełnienie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Dotyczy osób które w momencie rozpoczynania kursu nie ukończyły 18 lat. Wzór zgody zostanie prawdopodobnie ustalony przez organ wydający (starostwo lub urząd miasta).

Należy zakładać że organ wydający będzie żądał od kandydata przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość - niezbędny będzie więc również ważny dowód osobisty.


[Rozmiar: 9530 bajtów][Rozmiar: 9530 bajtów]

2. Wizyta w organie wydającym - Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego (Urzędzie Miasta) wraz z dokumentami:

1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
2. Fotografia
3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (Dotyczy osób które w momencie rozpoczynania kursu nie ukończyły 18 lat)
4. Dowód osobisty

Adresy wydziału komunikacji (w zależności od miejsca zamieszkania):

Miasto Gostynin i Powiat Gostynin:
Starostwo Powiatowe,
ul. 3 Maja 43B, Gostynin
tel. 24235 79 82

Miasto i powiat Sierpc:
ul. Świętokrzyska 2a
Pn Pt. 7.30 - 15.30
tel. 24 275 91 13
Powiat Płocki:
Starostwo Powiatowe,
ul. Bielska 59, Płock
czynne: Pn- Czw. 8-15, Pt 8-16.30

Miasto Płock:
Punkt oddziału komunikacji UM,
wejście od ul. Kazimierza Wielkiego, Płock
czynne: Pn-Pt. 8-17


Osoba która pozytywnie przejdzie weryfikacje dokumentów otrzyma Numer Profilu Kierowcy.


[Rozmiar: 10273 bajtów]

3. Zapisanie się na kurs


Wizyta w ośrodku szkolenia kierowców - zapisanie się na kurs, formalne rozpoczęcie szkolenia.

4.Szkolenie
Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym. Po jego szkolenia stosowne informacje pojawiają się w Profilu Kierowcy.
[Rozmiar: 7043 bajtów] 5. Zapisanie się na egzain

Zapisanie na egzamin w WORD Płock (lub jakimkolwiek innym WORD-zie w Polsce), niezbędny Numer Profilu Kierowcy

6.Egzamin
Egzamin państwowy w WORD (istnieje możliwość zdawania oddzielnie części teoretycznej lub praktycznej albo obu części jednego dnia).
7.Odbiór dokumentu
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, dane przesyłane są automatycznie do systemu jako aktualizacja Profilu Kierowcy. Dane trafiają również do Starostwa Powiatowego (Urzędu Miasta), prawo jazdy wkrótce do odbioru w Urzędzie (proces można śledzić pod adresem kierowca.pwpw.pl).


© Copyright ePrawoJazdy 2013. Kopiowanie dozwolone pod warunkiem wskazania źródła: www.ePrawoJazdy.netDokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu

[Rozmiar: 12486 bajtów] 1.Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość:
- Dowód osobisty
lub
- Paszport
2. Nieznajdowoanie się pod wpływem alkoholu/narkotyków.

Na egzamin warto przybyć 10-15 minut wcześniej, by uniknąć ewentualnego spóźnienia.

Brak dokumentu potwierdzającego tożsamość sprawi że niemożliwe będzie uczestniczenie w egzaminie!


© KlejnaAuto
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wersja 1.0