[Rozmiar: 20567 bajtów]

Skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej, Granicznej i Piłsudskiego, okolice salonu Volvo


Typ: Skrzyżowanie z wyspą centralną oraz z sygnalizacją świetlną
Zasady pierwszeństwa:
1)Sygnalizacja świetlna
2)Znaki drogowe przy niedziałającej sygnalizacji

Słowa kluczowe:sygnalizacja świetlna S-1, znak D-1, znak A-7
Informacje ogólne

Z racji znajdujących się w pobliżu skrzyżowania obiektów skrzyżowanie często jest rozpoznawane właśnie na podstawie obecności salonu Volvo (który do początku 2017 roku był salonem Hondy) czy budynków Zakładu Energetycznego Płock (ZEP).
Miejsce to jest bardzo często wykorzystywane podczas egzaminu gdyż umożliwia realizowanie wielu zadań egzaminacyjnych, m. in.:
- Przejazd przez skrzyżowania na których ruch odbywa się wokół wyspy
- Zawracanie na skrzyżowaniu.
Wszystko to poprzedza zazwyczaj manewr zmiany pasa ruchu.
Trudności jakie napotykają zdający w tym miejscu, nie wynikają zazwyczaj z samego pokonywania skrzyżowania (które z racji działającej tu sygnalizacji jest raczej łatwe) lecz z konieczności dokonania wyboru i zajęcia (zmiany) pasa ruchu. Manewr ten powinno się wykonać zdecydowanie przed skrzyżowaniem.
Największe kontrowersje i problemy na tym skrzyżowaniu pojawiają się podczas pokonywania go od strony ulicy Granicznej - tej sytuacji poświęcona jest ostatnia animacja.
Sytuacje gdy nie działa tu sygnalizacja są niezwykle rzadkie. Warto zwrócić uwagę, że w pobliżu tego dużego skrzyżowania znajduje się również skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym oraz strefa zamieszkania.Tak prezentuje się to skrzyżowanie kierującym nadjeżdżającym od strony centrum.Jezdnie ulicy Piłsudskiego są wielopasowe. Odpowiedni pas należy zająć z dużym wyprzedzeniem!Na skrzyżowaniu z wyspą centralną nigdy nie wolno wjechać "przed wyspę" (w pierwszą jezdnię). Zabrania tego zarówno znak B-2 ("zakaz wjazdu"), jak i znak c-5 ("nakaz jazdy prosto").


Po przejechaniu "za wyspę" należy wybrać odpowiedni pas ruchu w zależności od potrzeb - wewnętrzny do zawracania, zewnętrzny do skrętu w lewo.Poruszając się ul. Graniczną od WORD-u w kierunku Podolszyc (na drogowskazie kierunek Warszawa), na wysokości salonu Volvo, na jezdni napotkamy strzałki do jazdy na wprost...


...w dalszej części skrzyżowania te strzałki przechodzą w strzałki do skrętu w lewo. Warto zwrócić uwagę na znak "nakaz skrętu w lewo" który obliguje do włączenia kierunkowskazu!


W pobliżu ZEP-u znajduje się skrzyżowanie z tzw. pierwszeństwem łamanym. Znak nakaz skrętu w prawo dodatkowo obliguje do sygnalizowania swojego zamiaru poprzez włączenia prawego kierunkowskazu!


W pobliżu salonu Volvo znajduje się strefa zamieszkania. Jeśli do niej wjedziemy, trzeba pamiętać o zasadach obowiązujących w tej strefie m.in, pierwszeństwo dla pieszych czy ograniczenie prędkości do 20km/h


Opis miejsca

Miejsce to jest doskonałym przykładem skrzyżowania gdzie ruch odbywa się wokół wyspy, jednakże należy zauważyć, że nie jest to rondo (brak znaków C-12 "ruch okrężny"). Jeśli poruszamy się przez nie na wprost lub w prawo, sposób przejazdu przez skrzyżowanie niewiele różni się od skrzyżowania bez wyspy. Jeśli jednak zamierzamy skręcić w lewo lub zawrócić, najgorszym błędem jaki można popełnić na tego typu skrzyżowaniach, jest wjechanie "przed wyspę", czyli w pierwszą jezdnię po lewej stronie. Analizując animację widać dokładnie zakreślony na zielono znak C-5 "nakaz jazdy prosto", który widoczny jest na etapie dojazdu do skrzyżowania oraz B-2 "zakaz wjazdu". Po uporaniu się z tym problemem, gdy kierujący znajdzie się już "za wyspą", musi wybrać pas w zależności od wykonywanego manewru. Na tego typu skrzyżowaniach pas wewnętrzny (bliżej wyspy centralnej) służy do zawracania, zaś pas zewnętrzny (dalej od wyspy centralnej) do skrętu w lewo (zjazd ze skrzyżowania odbywa się już praktycznie na wprost).Jeżeli na skrzyżowaniu wykonywany będzie manewr zawracania lub skrętu w lewo, konieczne będzie zajęcie lewego pasa ruchu przy dojeżdżaniu do skrzyżowania - należy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem!
Zawracanie

Najczęściej wykonywanym w tym miejscu manewrem podczas egzaminu jest zawracanie. Po uprzednim (z odpowiednim wyprzedzeniem) zajęciu lewego pasa, należy zwrócić uwagę na nadawany sygnał. Następnie, zgodnie z tym co mówiliśmy powyżej, należy przejechać za wyspę gdzie konieczna będzie jeszcze jedna zmiana pasa ruchu.
Jako, że wykonywany jest manewr zawracania, należy zająć pas wewnętrzny, a następnie, bacznie obserwować sygnalizację świetlną (zazwyczaj nadaje ona inny sygnał niż ta na wjeździe na skrzyżowanie!).
W tej konkretnej sytuacji, gdy pojawi się sygnał zielony, jesteśmy jedynymi kierującymi, którzy mają taki sygnał (UWAGA! Nie jest to standardem na innych skrzyżowaniach tego typu). Przejazd jest więc prawie bezkolizyjny, prawie, bo należy pamiętać, że zielony sygnał pojawi się na przejściu dla pieszych oraz przejeździe dla rowerzystów, które będziemy przecinać. Po ewentualnym przepuszczeniu pieszych i/lub rowerzystów możemy opuścić skrzyżowanie.

Opuszczając skrzyżowanie, kierujący ma prawo zająć dowolny pas ruchu, ale jeżeli planowana jest jazda na wprost, warto zająć od razu pas prawy. Ułatwi to późniejsze wypełnienie warunku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi.Obowiązek jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni oznacza, że do prawej krawędzi należy powrócić możliwie (tak aby było to bezpieczne) szybko. Jeśli więc warunki ruchu (korek, etc) nie pozwalają na to przez dłuższy czas - nie stanowi to błędu!

Skręt w lewo

Bardzo podobny sposób postępowania, do , który omówiliśmy przy manewrze zawracania, należy zastosować w razie chęci wykonania skrętu w lewo. Najpierw należy więc zmienić pas na lewy, a następnie przejechać "za wyspę". Jedyną różnicą, w porównaniu z zawracaniem, jest pas który należy wybrać za wyspą. Przy skręcie w lewo zajmujemy pas zewnętrzny, znajdujący się dalej od wyspy centralnej. Należy zwrócić uwagę, że skręt w lewo wykonywany jest przed dojechaniem do na środek skrzyżowania. Niektórym wydawać się wiec może że zjazd ze skrzyżowania odbywa się na wprost.

Jazda (Lewoskręt?) w kierunku Podolszyc

Dużym problemem, który pojawia się na egzaminie, jest kwestia niejednoznacznego sposobu wydawania poleceń na tym skrzyżowaniu dla jadących od strony WORD-u w kierunku Podolszyc/nowego mostu etc. Egzaminatorzy są niespójni w swoich komendach, stąd zamiar pokonania skrzyżowania w wyżej wymienionym kierunku może być przez egzaminatora zlecony poleceniem:
- w lewo na skrzyżowaniu
- proszę kierować się na Warszawę (są tam stosowne oznakowania tablicami kierunkowymi - zdjęcie nr 5 we wstępie tego rozdziału)
- lub brakiem polecenia (obecność znaku C-4 powoduje konieczność skrętu w lewo)

Najwięcej kłopotu wzbudza polecenie "w lewo na skrzyżowaniu", gdyż u większości osób zbliżających się do skrzyżowania działa, skądinąd słuszny, automatyzm zajmowania lewego pasa w celu wykonania lewoskrętu (tak jak pojazd czerwony).
Oznakowanie poziome na wlocie skrzyżowania, dopuszcza wykonanie tego manewru z obu pasów (strzałki do jazdy na wprost, przechodzące dopiero w połowie skrzyżowania w strzałki do skrętu w lewo - patrz zdjęcia 5 i 6 we wstępie tego rozdziału). Dlatego na animacji [4/4] zarówno pojazd czerwony jak i pojazd srebrny są ustawione poprawnie do wykonania tego manewru.

Kierujący pojazdem czerwonym musi jednak pamiętać, że znajdzie się na "kursie kolizyjnym" z pojazdem srebrnym, jeśli od razu zdecyduje się na dojazd do prawej krawędzi za skrzyżowaniem.
Jeśli więc, na etapie początkowym, kierujący znajdzie się już na lewym pasie (tak jak pojazd czerwony), musi dochować wszelkiej staranności żeby nie zajechać drogi pojazdowi srebrnemu. Kierującemu pojazdem czerwonym zaleca się więc, wyprostowanie pojazdu po skręcie na pasie lewym i powrót do prawej dopiero po kilku sekundach, gdy upewni się w lusterku, że manewr nie spowoduje nieustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym tak jak pojazd srebrny. Pamiętajmy, że powrót na prawy pas jest obowiązkiem prawnym, ale nie powinniśmy go realizować "za wszelką cenę" - uczyńmy to gdy pas będzie pusty.

Co zrobić by uniknąć tej skomplikowanej sytuacji opisanej powyżej? Jeśli odpowiednio wcześnie uda nam się rozpoznać to miejsce - niezależnie od polecenia - pokonajmy skrzyżowanie pasem prawym (tak jak pojazd srebrny). Staje się ono wówczas zaskakująco łatwe, a postępowanie to nie jest w żaden sposób niezgodne z przepisami czy logiką ruchu drogowego.