[Rozmiar: 11499 bajtów]
[Rozmiar: 29520 bajtów]


Plac manewrowy


Skoda Fabia
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie płynów
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie świateł
[Rozmiar: 714 bajtów]Przygotowanie do jazdy
[Rozmiar: 714 bajtów]Jazda pasem ruchu
[Rozmiar: 714 bajtów]Ruszanie na wzniesieniu

Toyota Yaris
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie płynów
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie świateł
[Rozmiar: 714 bajtów]Przygotowanie do jazdy
[Rozmiar: 714 bajtów]Jazda pasem ruchu
[Rozmiar: 714 bajtów]Ruszanie na wzniesieniu

Skoda Fabia - sprawdzanie świateł

[Rozmiar: 38305 bajtów]

Lista elementów:
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Pozycyjne
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Mijania
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Drogowe
[Rozmiar: 714 bajtów] Światło Przeciwmgłowe tylne
[Rozmiar: 714 bajtów] Światło Cofania
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła STOP
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Kierunkowskazów
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Awaryjne
[Rozmiar: 714 bajtów] Wyłącz wszystkie światła

[Rozmiar: 714 bajtów]Na skróty - Sprawdzanie świateł w skrócie

Światła awaryjne


[Brak obrazka] Włączenie świateł awaryjnych możemy porównać do włączenia obu kierunkowskazów na raz - działać będzie 6 pulsujących świateł, po 2 z przodu, tyłu i po 1 na lewym i prawym przednim błotniku. Aby włączyć światła awaryjne wciśnij czerwony symbol trójkąta na konsoli centralnej. Na desce rozdzielczej pulsować będą dwie zielone kontrolki ze strzałkami([Rozmiar: 893 bajtów] + [Rozmiar: 897 bajtów]), towarzyszyć im będzie dźwięk.


Podstawa prawna używania tych świateł:


Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Art. 50.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

1. na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku;
2. na pozostałych drogach twardych:
1. poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
2. na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

1. na autostradzie lub drodze ekspresowej - przez:
1. włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
2. umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;

2. na pozostałych drogach:
1. poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
2. na obszarze zabudowanym - przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.


[Rozmiar: 1799 bajtów]
WAŻNE!
Choć przepisy nic o tym nie mówią, zdarza się że kierowcy używają świateł awaryjnych do ostrzeżenia o nagłym niebezpieczeństwie pojawiającym się na drodze wymagającego zdecydowanego hamowania (podczas poruszania się po drodze poza obszarem zabudowanym w gęstym ruchu).


© KlejnaAuto
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wersja 1.0