[Rozmiar: 11499 bajtów]
[Rozmiar: 29520 bajtów]


Plac manewrowy


Skoda Fabia
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie płynów
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie świateł
[Rozmiar: 714 bajtów]Przygotowanie do jazdy
[Rozmiar: 714 bajtów]Jazda pasem ruchu
[Rozmiar: 714 bajtów]Ruszanie na wzniesieniu

Toyota Yaris
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie płynów
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie świateł
[Rozmiar: 714 bajtów]Przygotowanie do jazdy
[Rozmiar: 714 bajtów]Jazda pasem ruchu
[Rozmiar: 714 bajtów]Ruszanie na wzniesieniu

Skoda Fabia - sprawdzanie świateł

[Rozmiar: 38305 bajtów]

Lista elementów:
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Pozycyjne
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Mijania
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Drogowe
[Rozmiar: 714 bajtów] Światło Przeciwmgłowe tylne
[Rozmiar: 714 bajtów] Światło Cofania
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła STOP
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Kierunkowskazów
[Rozmiar: 714 bajtów] Światła Awaryjne
[Rozmiar: 714 bajtów] Wyłącz wszystkie światła

[Rozmiar: 714 bajtów]Na skróty - Sprawdzanie świateł w skrócie

Światła przeciwmgłowe tylne


[Rozmiar: 6400 bajtów]

[Rozmiar: 4129 bajtów]

[Rozmiar: 4129 bajtów]
Aby włączyć światło przeciwmgłowe tylne, musisz najpierw włączyć światła pozycyjne lub mijania.

Jeżeli pojazd wyposażony jest w światła przeciwmgłowe przednie (nie sprawdza się ich podczas egzaminu) wówczas wystarczy włączyć światła pozycyjne. Jeśli jednak pojazd nie posiada tych świateł, konieczne będzie włączenie świateł mijania.

Po spełnieniu powyższego wymogu można przystąpić do włączania świateł przeciwmgłowych tylnych. W tym celu cały przełącznik należy pociągnąć tak jak zostało to pokazane na obrazku:
1) jeżeli pojazd posiada światła przeciwmgłowe przednie (właśnie tak wyposażone są SKODY FABIA wykorzystywane przez WORD Płock), należy pociągnąć dźwignię dwukrotnie (pierwszy ruch spowoduje włączenie tylko świateł przeciwmgłowych przednich),
2) jeżeli pojazd nie posiada świateł przeciwmgłowych przednich, wystarczy to uczynić raz (nie będzie możliwości wykonania drugiego ruchu). Włączenie tego światła zaowocuje pojawieniem się z tyłu po stronie kierowcy intensywnie świecącego światła barwy czerwonej. W Skodzie Fabia jest tylko JEDNO światło przeciwmgłowe! Zwróć uwagę że równocześnie świecą się światła pozycyjne i mijania. Na zestawie wskaźników, po lewej stronie pojawi się pomarańczowy symbol włączenia światła przeciwmgłowego[Rozmiar: 2464 bajtów]. Światło to zamiennie nazywane jest światłem przeciwmgłowym lub przeciwmgielnym.

Pamiętaj o wyłączeniu tego światła przed rozpoczęciem egzaminu w ruchu miejskim (z wyjątkiem sytuacji gdy warunki atmosferyczne przemawiają za ich użyciem).


[Rozmiar: 1799 bajtów]
PAMIĘTAJ!
Aby na egzaminie skutecznie włączyć światło przeciwmgłowe, (podobnie jak światła drogowe) włącz najpierw światła mijania!


Podstawa prawna używania tych świateł:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Art. 30.
3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.


[Rozmiar: 1799 bajtów]
PAMIĘTAJ!
Świateł przeciwmgłowych tylnych możemy używać tylko w warunkach bardzo słabej widoczności, ograniczonej do nie więcej niż 50m. Używanie tych świateł w normalnych warunkach stanowi wielką uciążliwość dla innych kierujących!
© KlejnaAuto
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wersja 1.0