[Rozmiar: 11499 bajtów]
[Rozmiar: 29520 bajtów]


Plac manewrowy


Skoda Fabia
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie płynów
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie świateł
[Rozmiar: 714 bajtów]Przygotowanie do jazdy
[Rozmiar: 714 bajtów]Jazda pasem ruchu
[Rozmiar: 714 bajtów]Ruszanie na wzniesieniu

Toyota Yaris
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie płynów
[Rozmiar: 714 bajtów]Sprawdzanie świateł
[Rozmiar: 714 bajtów]Przygotowanie do jazdy
[Rozmiar: 714 bajtów]Jazda pasem ruchu
[Rozmiar: 714 bajtów]Ruszanie na wzniesieniu

Jazda pasem ruchu ("Łuk")

Wraz z zakończeniem przygotowania do jazdy kończy się pierwsze zadanie egzaminacyjne i osoba egzaminowana proszona jest o przejście do zadania numer dwa - popularnie zwanej jazdą po łuku, aczkolwiek to określenie jest dużym uproszczeniem. Oto jak tą kwestię regulują przepisy:

Rozporządzenie ws. szkolenia, egzaminowania...
§ 9.1. Egzamin praktyczny polega na:
1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
a) w tabeli 2, z zastrzeżeniem pkt 2
- zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli 4, jeżeli osoba jest egzaminowana w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy,

Rozporządzenie ws. szkolenia, egzaminowania...
Załącznik nr5, § 9, tabela 2.
(zadanie nr)2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłuRozporządzenie ws. szkolenia, egzaminowania...
Załącznik nr5, § 14, tabela 4.
1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli 9,
2) upewnienie się o możliwości jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
3) płynne ruszenie
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
[...]
6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,
8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,


Na pierwszy rzut oka zapis ten wydaje się niezwykle skomplikowany więc spróbujmy wyjaśnić to co zostało tam zawarte:

1) Zadanie to rozpoczyna się wewnątrz pola zatrzymania (prostokąt z literą x, patrz rysunek), dojazd od "garażu", gdzie najczęściej odbywa się wcześniejsza część egzaminu, nie powinien wpłynąć na wynik egzaminu, no chyba że dojdzie do sytuacji ewidentnego zagrożenia bezpieczeństwa (działanie mogące skutkować zagrożeniem dla zdrowia lub życia osób [§ 29.4.1]).
2) Warto zauważyć że tzw. "łuk" zaczyna się od upewnienia się i ruszenia! Umiejętności ta podlegają ocenie i też mogą być przyczyną uzyskania wyniku negatywnego! Upewnienie się, ruszenie i jazda pasem ruchu stanowią całość więc oceniane są razem. Aby poradzić sobie z tą częścią zadania oceń wzrokowo sytuacje wokół pojazdu i spokojnie płynnie rusz używając niewielkiej (ale też nie za małej!) ilości gazu.
3) Jazda pasem ruchu (po tzw. "łuku"), szczególnie część polegająca na cofaniu jest czynnością wymagająca dużej wprawy, a co za tym idzie, dużej ilości ćwiczeń. Staraj się jechać POWOLI, ale pamiętaj równocześnie że nie wolno jest się zatrzymać. Jazda z minimalną prędkością oznacza więcej czasu na reakcję i ocenę sytuacji.
Bardzo ważna jest również odpowiednia obserwacja sytuacji w trakcie jazdy do tyłu, zarówno poprzez lusterka jak i tylną szybę. Oznacza to że podczas jazdy do tyłu należy skorzystać zarówno z lusterek jak i tylnej szyby! Nie wymaga się od osoby wykorzystywania ich w równym stopniu, jednakże nie wolno "zaniedbać" żadnego z nich.
4) Podczas jazdy należy "utrzymać się" w polu wyznaczanym przez linie i pachołki, zatrzymanie zarówno na początku jak i na końcu pasa ruchu powinno nastąpić w polach zatrzymania (prostokąt z literą x, patrz rysunek). O ile to wydaje się instynktowne i oczywiste, o tyle konsekwencje grożące za odstępstwa od tych zasad są dosyć skomplikowane:

- Tzw. druga próba przysługuje gdy:
a) osoba najedzie kołem na linię, jednak nie przekroczy jej zewnętrznej krawędzi całym kołem
b) jazda będzie nie płynna
c) osoba nie upewni się przed ruszeniem
d) ruszenie będzie niepłynne (np. zgaśnie silnik)

- Egzamin zostanie przerwany (choć stało się to mocno dyskusyjne) i osoba uzyskuje wynik negatywny gdy:
a) przejedzie całym kołem za linię
b) potrąci pachołek lub tyczkę
c) dwukrotnie nieprawidłowo wykona zadanie nr 2 (czyli dowolna "podwójność" elementów powodujących drugą próbę)
d) wykona działanie mogące skutkować zagrożeniem dla zdrowia lub życia osób (ewidentne spowodowanie zagrożenia)

[Rozmiar: 1799 bajtów]
WAŻNE!
Jeżeli podczas egzaminu zorientujesz się w porę (nim potrącisz pachołek/tyczkę lub nim przejeździsz całym kołem za linię) że nie uda się wykonać zadania do końca ZATRZYMAJ SIĘ I PODJEDŹ DO PRZODU ABY SKORYGOWAĆ TOR JAZDY. Oceniony zostanie wtedy brak płynności jazdy.


Oto jak wygląda przykładowa symulacja prawidłowo wykonanego zadania nr 2 (Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu).


Wymaga się użycia pedału gazu podczas ruszania, nic nie mówi się o jego używaniu podczas dalszej części zadania, w związku z czym zaleca się jazdę na tzw. półsprzęgle, bez użycia gazu. Umożliwia to bardzo precyzyjne dawkowanie siły napędowej i pozwala jechać naprawdę powoli.

Choć łuk wydaje się dosyć wąski tak naprawdę osoba egzaminowana ma sporo "luzu". Pola zatrzymana mają 5 metrów długości co przy długości Toyoty Yaris (niezależnie od tego czy jest to wersja 3czy5-cio drzwiowa) 3,75m daje jeszcze sporo swobody. Podobnie jest z szerokością - pas ruch ma szerokość wynoszącą 3m między wewnętrznymi obrysami linii (tam gdzie można jeździć) przy szerokości auta 1,69m. Podobne rozmiary samochodu Skoda Fabia sprawiają że powyższa opinia jest również aktualna w przypadku tego auta.

Po dojechaniu przodem i zatrzymaniu się w polu zatrzymania, osoba sama rozpoczyna cofanie, nie potrzebny jest tu żaden sygnał ze strony egzaminatora.


© KlejnaAuto
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wersja 1.0