[Rozmiar: 11499 bajtów]
[Rozmiar: 1195 bajtów] KONTAKT


Materiały zamieszczone na stronach portalu ePrawoJazdy.net zostały opublikowane w celach edukacyjnych, do użytku domowego i stanowią własność autorów portalu.

Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, publikowania niniejszych materiałów bez zgody autorów. Dopuszcza się wykorzystanie materiałów zawartych na stronach portalu ePrawoJazdy.net (z wyłączeniem materiałów publikowanych w poradniku "Płock Bez Tajemnic - zdaj z nami") podczas prowadzonych wykładów, prezentacji i szkoleń pod warunkiem wskazania źródła z którego pochodzą owe treści, w szczególności poprzez eksponowanie logo portalu ePrawoJazdy.net oraz jego adresu internetowego.

Materiały zawarte w poradniku "Płock Bez Tajemnic - zdaj z nami" stanowią przedmiot podlegający Prawu Autorskiemu i podlegają postanowieniom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych". Na mocy jej zapisów zabrania się w szczególności:
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
3) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
chyba że, indywidualne ustalenia między portalem ePrawoJazdy.net a podmiotem dokonującym zakupu produktu stanowią inaczej.


© LAMPO
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Aktualizacja: 8-03-2011